Privacy policy

Safety

We are committed to safeguarding the privacy of our website visitors.
This policy applies where we determine the purposes and means of the processing of that personal data.
We use cookies on our website. As those cookies are not strictly necessary for the provision of our website, we will ask you to consent to our use of cookies when you first visit our website.

Our service providers use cookies and those cookies may be stored on you, computer when you visit our website.

We use Google Analytics to analyze the use of our website. Google Analytics gathers information about website use by means of cookies. The information gathered relating to our website is used to create reports about the use of our website. Google’s privacy policy is available at https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Cookie policy

About cookies

These are text files, which are stored on your computer and provide us with data connected to your visit on our website (country of origin, number of clicks, etc.).

Why we are using cookies

Cookies are essential for providing user-friendly online services. The interaction between the web user and the website is faster and easier with the help of cookies. With their help, the website remembers the individual’s preferences and experiences. Cookies store information about the status of each website, they monitor the frequency of visits on a particular website, they help with the implementation of various online services and with collecting statistics about the habits of the web user.

By using cookies, we collect the following website visitors data:
– information about the device (type and brand);
– operating system information (type and version);
– web browser information (type and version);
– information on screen settings (eg resolution);
– information about language settings;
– information about the pages that were displayed.

Information about the pages that have been displayed is collected for the needs of analytics, which enable us to improve content and user experience. The website visitor can not be identified using this information alone.

By using cookies, in addition to the above information, we collect the following personal information of the visitor:
– IP address;
– location data or access point of access to the Internet.

We collect this information for user identification purposes.

What cookies does the website contain

Necessary Cookies

Necessary cookies enable core functionality. One can disable them in cookie settings.

Analytical cookies

Analytical cookies help us to improve our website by collecting and reporting information on its usage. For using these we ask our site visitors for consent.


Varovanje podatkov

Varnost

Če ste obiskovalec spletne strani markojapelj.com, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Zavezujemo se k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov vseh uporabnikov v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
Ker ti piškotki niso nujno potrebni za zagotavljanje našega spletnega mesta, vas ob prvem vstopu na našo spletno stran zaprosimo za soglasje za uporabo piškotkov.

Naši ponudniki storitev uporabljajo piškotke in ti piškotki se lahko shranijo na vaš računalnik, ko obiščete našo spletno stran.

Za analizo uporabe našega spletnega mesta uporabljamo storitev Google Analytics. Google Analytics zbira podatke o uporabi spletnih mest s pomočjo piškotkov. Zbrane informacije o naši spletni strani se uporabljajo za izdelavo poročil o uporabi naše spletne strani. Googlov pravilnik o zasebnosti je na voljo na naslovu: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Politika piškotkov

O piškotkih

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani na napravo uporabnika, z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj uporabljamo piškotke

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje. Piškotki shranjujejo podatke o stanju posamezne spletne strani, pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev, pomagajo pri zbiranju statistik o navadah spletnega uporabnika in spremljajo pogostost obiskovanja določene spletne strani.

Z uporabo piškotkov zbiramo naslednje podatke obiskovalcev spletnih strani:
– informacije o napravi (vrsta, znamka in tip);
– informacije o operacijskem sistemu (vrsta in verzija);
– informacije o spletnem brskalniku (vrsta in verzija);
– informacije o nastavitvah zaslona (npr. resolucija);
– informacije o jezikovnih nastavitvah;
– informacije o straneh, ki so bile prikazane.

Informacije o straneh, ki so bile prikazane, zbiramo za potrebe analitike, ki nam omogočajo izboljševanje vsebin in uporabniške izkušnje. Obiskovalca spletnih strani zgolj z uporabo teh podatkov ni mogoče identificirati.

Z uporabo piškotkov, poleg zgoraj navedenih podatkov, zbiramo tudi naslednje osebne podatke obiskovalca:
– IP naslov;
-podatke o lokaciji oziroma vstopni točki dostopa do interneta.

Te podatke zbiramo za potrebe identifikacije uporabnika.

Katere piškotke vsebuje spletno mesto

Nujni piškotki

Nujni piškotki omogočajo osnovno funkcionalnost. Po želji jih lahko izklopite v nastavitvah piškotkov.

Analitični piškotki

Analitični piškotki nam pomagajo izboljšati naše spletno mesto z zbiranjem in poročanjem o informacijah o njegovi uporabi. Z uporabo teh se mora uporabnik spletne strani strinjati, v nasprotnem primeru ostanejo neaktivni.